Tiszacsermely Önkormányzata

Egyházak

Szent István Római Katolikus Plébánia

Cím:3972 Tiszacsermely, Hősök tere 8/a.
Tel.:+3647 334233
Plébános:Koltavári Attila
Miserend:Vasárnap 11:30
A birtokos premontrei rend az egytanerős iskolában 1928-ban miséző fülkét, 1937 nyarán plébániát létesített. Az első plébános dr. Vidakovich Aladár premontrei kanonok volt, akit még 1937-ben a rend római procurator generalisává választottak. Visszatérte után itt halt meg, a tiszacsermelyi temetőben van eltemetve.1937-től premontrei szerzetesek adminisztrálták a plébániát, utolsóként 1948-tól Makay Norbert, utána egyházmegyei papok következtek. A jelenlegi kápolnát Makay Norbert rendezte be 1968-ban és utóda, Csinszky György újította meg az új liturgikus előírásoknak megfelelően.


Szent István Római Katolikus Plébánia

Cím:3972 Tiszacsermely, Hősök tere 8/a.
Tel:+3630 4660931
Miserend:Kedd 7:30, Szerda 7:30, Vasárnap 11:45

Református Templom

Cím:3972 Tiszacsermely, Kossuth u. 2. (Parókia: Cigánd, Petőfi Sándor u. 87.)
Tel.:+3647 334060
Lelkész:Makatura József
Gondnok:Szabó Istvánné
Istentisztelet:Vasárnap 09:30
A templom teljes felújítása 1992-ben kezdődött és éveken át tartott, amiben a hollandiai sleen-i testvérgyülekezet volt a tiszacsermelyiek segítségére.
Tiszacsermely


Önkormányzat


Támogatások

Elérhetőség

Tiszacsermely Önkormányzata

3972 Tiszacsermely, Rákóczi Ferenc u. 9.

Tel.: +3647 334-062

E-mail: tiszacsermely@gmail.comAz oldalon található tartalom Tiszacsermely Önkormányzata tulajdonát képezi. | webDesign