Tiszacsermelyi Általános Iskolásokért Közalapítvány

Elnök | Szabóné Bartha Krisztina

Cím: 3972 Tiszacsermely, Rákóczi u. 9.

Levelezési cím: 3972 Tiszacsermely, Rákóczi u. 16.


+36 47 334 041

Adószám: 18433618-1-05

Számlaszám: 11734138-20010537-00000000

Célja: A Tiszacsermelyi Általános Iskola tanulóinak támogatása (szemléltető eszközök cseréje, beszerzése, oktatás tárgyi feltételeinek biztosítása, jutalmazás, rendezvények, kirándulások, versenyek szervezése)