Szent István Római Katolikus Plébánia

 

3972 Tiszacsermely, Hősök tere 8/a.

+36 47 334 233

Miserend | Vasárnap: 9:30

A birtokos premontrei rend az egytanerős iskolában 1928-ban miséző fülkét, 1937 nyarán plébániát létesített. Az első plébános dr. Vidakovich Aladár premontrei kanonok volt, akit még 1937-ben a rend római procurator generalisává választottak. Visszatérte után itt halt meg, a tiszacsermelyi temetőben van eltemetve.1937-től premontrei szerzetesek adminisztrálták a plébániát, utolsóként 1948-tól Makay Norbert, utána egyházmegyei papok következtek. A jelenlegi kápolnát Makay Norbert rendezte be 1968-ban és utóda, Csinszky György újította meg az új liturgikus előírásoknak megfelelően.

Református Templom

3972 Tiszacsermely, Kossuth u. 2.
(Parókia: Cigánd, Petőfi Sándor u. 87.)

+36 47 334 060

Istentisztelet | Vasárnap: 09:30

Lelkész | Makatura József

Gondnok | Szabó Istvánné

A templom teljes felújítása 1992-ben kezdődött és éveken át tartott, amiben a hollandiai sleen-i testvérgyülekezet volt a tiszacsermelyiek segítségére.