Tiszacsermely Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretén belül EFOP-1.6.2-16 jelű, „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)” tárgyú felhívásra „Szegregált élethelyzetek felszámolása Tiszacsermely településen (ESZA)” – EFOP-1.6.2-16-2017-00078 azonosítószámmal támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet megnyert és megvalósít.

Az elnyert támogatás összege: 146 496 541 Ft.

A támogatás 100% mértékben vissza nem térítendő támogatás.

A projekt megvalósítás tervezett időszaka: 2020.06.01. – 2023.08.31.

Projekt tartalma: Tiszacsermely településen is található – főként romák lakta – telep, szegregátum, amelynek felszámolását, a roma lakosok integrációját a helyi önkormányzat is kitűzte célul az EFOP-1.6.2 pályázati felhívnak megfelelően.

Fő tevékenységek:

  • Célcsoporttagok és közösség felkészítése a megvalósításra: szociális munkás jelenlét biztosításával kölcsönös bizalomépítés, kapcsolatteremtés a szegregátumokban élőkkel, kidolgozásra kerülnek a kölcsönös támogató együttműködés részletei különböző intézményekkel, szervezetekkel, együttműködési megállapodások megkötése
  • Csillag- „Cherhaj” szolgáltató pont működtetése
  • A célcsoport bevonásának előkészítése, egyéni fejlesztési tervek készítése
  • Jelenléten alapuló folyamatos szociális munka biztosítása
  • A helyi humán szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, koordinációjuk javítása
  • A Közösségi Beavatkozási Terv és egyéni fejlesztési tervek megvalósítása
  • Helyi humán szolgáltatási kapacitások fejlesztése és a szolgáltatók együttműködésének megerősítése
  • Kora gyermekkori, gyermekkori és iskolán kívüli fejlesztés és oktatás: Felzárkóztatás, képesség- és kompetenciafejlesztés, tréningek, foglalkozások, programok és közösségi tevékenységek megvalósítása
  • Egészségügyi szolgáltatások elérésének javítása
  • Felnőttoktatás, felnőttképzés, szakképzés, foglalkoztatás elősegítése