Tiszacsermely Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretén belül EFOP-2.4.1-16 jelű, „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)” tárgyú felhívásra „Szegregált élethelyzetek felszámolása Tiszacsermely településen (ERFA)” – EFOP-2.4.1-16-2018-00123 azonosítószámmal támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet megnyert és megvalósít.

Az elnyert támogatás összege: 199 932 900 Ft.

A támogatás 100% mértékben vissza nem térítendő támogatás.

A projekt megvalósítás tervezett időszaka: 2020.12.01. – 2023.09.30.

Projekt tartalma: Tiszacsermely 548 fős község (TEIR 2015), mely Borsod-Abaúj-Zemplén megye keleti peremén, Bodrogközben, Sárospataktól 22 kilométerre, a Tisza egykori árterületén fekszik. A Cigándi járásban található, mely az ország leghátrányosabb helyzetű járása a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet besorolása szerint. Tiszacsermely a 105/2015. (IV.23) Kormányrendelet szerint kedvezményezett településnek számít, a helyben, vagy mikro-térségi szinten elérhető munkalehetőségek nagyon erősen korlátozottak. Tiszacsermely lakossága 548 fő, ebből 142-en élnek a Vörösmarty utca – Hunyadi utca – Kossuth utca – Ady Endre utca- belterületi határ-Rákóczi Ferenc utca és Szent István utca határolta szegregátumnak minősülő területen. A község lakásállománya összesen 215 ingatlan, ebből 49 található a szegregátumban. A teljes települési lakásállomány 61,9 %-a alacsony komfortfokozatú, vagy komfort nélküli, a szegregátum területén pedig a lakások 65,3 %-a. A szegregátum lakóinak 75,3 %-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel, a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 62,8 %. A munkahelyek hiányán kívül az alacsony képzettség is nehezíti az elhelyezkedést.

A tervezett projekt az EFOP-1.6.2. Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) konstrukciójának beavatkozásait egészíti ki a lakhatási beruházások támogatásával, illetve Csillag szolgáltatóház és Csillag szolgáltató pont biztosításával. A deszegregációs folyamat elindítása érdekében 5 új szociális bérlakás kerül kialakításra. A szolgáltatóház a szegregátumon kívül, az önkormányzati tulajdonban álló művelődési ház Eiben ház felújításával kerül kialakításra A környezeti infrastruktúra fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése érdekében az alábbi fejlesztéseket/ építkezéseket tervezzük: szolgáltató pont létrehozása a szegregátum területén (fürdési, mosási, internet elérési lehetőséggel), játszótér, valamint szabadtéri színpad kialakítása.