Sajtóközlemény 2011.június 01

Tiszacsermely Község Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív program keretében – ÉMOP-2009-3.1.3./B – „Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére (Települések infrastrukturális fejlesztése LHH kistérségekben” című pályázati felhívására pályázatot nyújtott be.

Az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak korszerűsítése” című projektünket a támogató Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nevében eljáró NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. támogatásban részesítette.

Projektünk elsődleges és közvetlen célja a Tiszacsermely Község belterületén található, önkormányzati tulajdonú Ady Endre utca, Kinizsi utca és a Mező utca belterületi szakaszának felújítása, megfelelő minőségű burkolattal történő ellátása.

A fejlesztés keretében a három utca új útpadkát, valamint új aszfaltréteget kap, és ezzel teljes egészében megújul.

Tiszacsermely Község Önkormányzata hosszú távú célja a gépjárművekben okozott vagyoni károk bekövetkezési valószínűségének csökkentése, a balesetmentes közlekedés lehetőségének megteremtése, valamint a településen élő emberek életminőségének javítása.

A projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2011.08.31.

A projekt összköltsége 10.526.316.-Ft, a támogatás mértéke 10.000.000 Ft.

A támogatás intenzitása: 95 %

Irányító Hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő Szervezet: NORDA Nonprofit Kft.


ÉMOP-4.3.1/B-09-2010-0004

Sajtóközlemény 2010. november 24.

Tiszacsermely Község Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív program keretében – ÉMOP-2009-4.3.1./B – „Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése” című pályázati felhívására pályázatot nyújtott be.

Az „Önkormányzati tulajdonú óvodai férőhely bővítése, Tiszacsermely” című projektünket a támogató Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nevében eljáró VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. támogatásban részesítette.

Projektünk elsődleges és közvetlen célja a Tiszacsermelyi Óvoda bővítése és felújítása, valamint akadálymentesítése.

Tiszacsermely Község Önkormányzatának rövid távú célja, hogy óvodánk több óvodáskorú gyermeket tudjon felvenni és minél több gyermeknél minél hamarabb megkezdődhessen a gyermekek óvodai fejlesztése, nevelése.

Ennek érdekében új csoportszobával, a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel bővül az óvoda épülete, valamint a régi helyiségek is átalakításra, felújításra kerülnek. A beruházás keretében megvalósul az épület bejáratának és egy mellékhelyiségének az elérési útvonal biztosításával, valamennyi fogyatékosságra kiterjedő, komplex akadálymentesítése is.

A projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2011.03.31.

A projekt összköltsége 25.157.895 Ft, a támogatás mértéke 23.900.000 Ft.

A támogatás intenzitása: 95 %

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Irányító Hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő Szervezet: VÁTI Nonprofit Kft.


ÉMOP-4.2.2-09-2009-0096

Sajtóközlemény 2010.10.27.

Tiszacsermely Község Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív program keretében – ÉMOP-4.2.2.-09 – „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” című pályázati felhívására pályázatot nyújtott be.

A „Akadályok nélkül Tiszacsermelyen” című projektünket a támogató Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nevében eljáró VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. támogatásban részesítette.

Projektünk elsődleges és közvetlen célja a Tiszacsermelyi Általános Iskola akadálymentesítése.

Tiszacsermely Község Önkormányzatának rövid távú célja, hogy az általános iskolánk szolgáltatásait igénybe vevő mozgáskorlátozott, illetve a valamilyen fogyatékossággal élő hátrányos helyzetű emberek sokkal könnyebben, akadály és külső segítség nélkül juthassanak az épületbe és vehessék igénybe annak szolgáltatásait.

Ennek érdekében az önkormányzat az Általános Iskola mindkét épületének átalakításával, felújításával hozza létre a komplexen akadálymentes iskolát. Ezzel iskolánk megfelel majd a jogszabályokban előírt követelményeknek.

A projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2010.12.24.

A projekt összköltsége 15.788.025 Ft, a támogatás mértéke 14.998.623 Ft.

A támogatás intenzitása: 94,99%

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Irányító Hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő Szervezet: VÁTI Nonprofit Kft.