Szegregált élethelyzetek felszámolása Tiszacsermely településen

Támogatási szerződés száma: EFOP-2.4.1-16-2018-00123

Kedvezményezett: TISZACSERMELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tiszacsermely Község Önkormányzata EFOP-2.4.1-16-2018-00123 azonosító számú projektje az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretén belül az EFOP-1.6.2. Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) konstrukciójának beavatkozásait egészíti ki a lakhatási beruházások támogatásával, illetve Csillag szolgáltató ház és Csillag szolgáltató pont biztosításával.

A projekt átfogó célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése. A célok elérése érdekében Tiszacsermely Község Önkormányzata az együttműködő partnerekkel közösen a célterület sajátosságait figyelembe vevő, a célcsoport egyéni szükségleteire épülő komplex beavatkozási eszközrendszert dolgozott ki. Jelen pályázat a szegregátumban élők lakhatási helyzetének javítását, integrált lakhatásának biztosítását célozta.

Ennek keretében a következő részcélok valósultak meg:

A deszegregációs folyamat megvalósítása érdekében Tiszacsermely településen 7 db szociális bérlakás jött létre, részben felújítás, részben új építés eredményeként. A környezeti infrastruktúra fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése érdekében a szolgáltatóház (közösségi tér) és a Csillag Pont felújítása és fejlesztése, közterület fejlesztés keretein belül filagória építése és eszközbeszerzés valósult meg a pályázat keretein belül.

A projektben elért azon személyek száma, akik jelen konstrukció keretében végzett beavatkozások révén magasabb komfortfokozatú lakásokba költözhettek, 32 fő. A támogatás összköltsége 199 891 744 Ft teljes mértékben vissza nem térítendő támogatás volt.

A projekt fizikai befejezése: 2023.12.31. napja.